Så mye øker alderspensjonen

OPPDATERT: Nye beregninger fra 1. mai - se oversikt over satsene her.

Spaniaavisen

Publisert 27. mai 2011 10:06

OSLO/COSTA BLANCA

13:33
Regjeringen har i dag fastsatt hvor mye alderspensjonen skal økes pr 1. mai.

– Et betydelig etterslep i forhold til lønnsutviklingen i fjor slår positivt inn i årets reguleringer av grunnbeløp og alderspensjonene, sier forhandlingsleder Erik Orskaug i Unio.

Fra 1. mai i år er det slik at alderspensjonene skal reguleres noe svakere enn lønnsveksten, mens minstepensjonene skal reguleres med lønnsveksten, men justeres for levealderjustering. Dette er ifølge Unio de nye satsene:

• Grunnbeløpet økes 4,73 pst til 79.216 kr
• Uførepensjon reguleres med 4,73 pst
• Minstepensjonene økes med 4,21 pst til 157.639 kroner
• Alderspensjonen økes med 3,94 pst

– Reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2011 sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling og økt kjøpekraft også i 2011, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Se en oversikt over de nye satsene her