...så mange skandinaver er registrert

Saltbyen er fortsatt den tredje største i Alicante-provinsen, og den femte største byen i Valencia-regionen. 

Spaniaavisen

Publisert 1. oktober 2009 07:15

TORREVIEJA

Det er bare Elche og de tre provinshovedstedene Alicante, Valencia og Castellón som er større.

Torrevieja er i sannhet en internasjonal by, med innbyggere fra 117 ulike land. Over halvparten av innbyggerne er utlendinger, 54.958 personer, noe som tilsvarer 53,22 prosent.

Les også: Slik skal politiet gjøre Torrevieja tryggere

Den største gruppen av utlendinger er britene med 12.017 innskrevet i folkeregisteret. Deretter følger innbyggere fra Tyskland (3.817), Russland (3.353), Marokko (3.206), Sverige (2.784), Norge (2.213). Finland innehar en 11. plass med 1.209 personer, våre danske venner er ennå ikke mange nok til å bli med på listen.

Kjønnsfordelingen i Torrevieja er ganske jevn, med en liten overvekt menn. 50,93 prosent menn mot 49,07 prosent kvinner.

Les også: Torrevieja går for nye havneplaner

Utviklingen har vært eksplosjonsartet, i 1990 var det 23.192 registrerte innbyggere. Ti år senere rundet man 50.000. Med en ny dobling de siste ni årene har Torrevieja nå 103.265 innbyggere.

Tallene viser kun de som er registrert som innbyggere i byen, huseiere som
kun bruker boligen til ferie eller langtidsopphold omfattes ikke av disse tallene.