Ryddet opp 150 tonn forurenset sand video

Oljeutslipp langs kysten i Huelva og Cadiz.

Spaniaavisen

Publisert 4. august 2009 14:47

HUELVA

Det har foregått rydding hele tirsdag etter at det lakk olje fra Cepsa-raffineriet i Palos de la Frontera i Huelva i forrige uke. Ulykken skjedde da en tanker losset råolje i sjøen via undersjøiske rør. 30 tonn olje rant ut.

150 tonn forurenset sand er så langt fjernet fra strendene. Kystvakten sier at oljeflakene ikke har spredd seg utover området mellom Huelva og Cadiz.

Miljøministeren i Junta de Andalucia, Cinta Castillo, sier at arbeidet vil fortsette til alle strendene er helt rene igjen.

Se video under.