Ryanair tapte prestisjesak i retten

Fikk ikke gjennomslag for å slippe bruken av flybroer ved El Altet-flyplassen.

Spaniaavisen

Publisert 27. mars 2012 11:23

EL ALTET

De fleste venter at det irske selskapet nå fullfører sin "tilbaketrekking" fra Alicante-flyplassen etter å ha gått på nok en smell i spansk rettsvesen.

I dag kom avgjørelsen fra den kommeriselle rettsinstansen i Elche. Den slår fast at Ryanair av sikkerhetsmessige årsaker må bruke flybroene når passasjerene skal av og på flyene ved El Altet. – Det er opplagt at av- og påstigning til fots medfører økt risiko for passasjerene, heter det i avgjørelsen fra retten.

Ryanairs krav var å slippe de fordyrende broene. Selskapet har hele tiden ment at sikkerheten ikke var i fare for passasjerene.

Ryanair er også ilagt saksomkostninger. Saken kan ankes.

Etter at flybroene ble tatt i bruk etter utbyggingen av El Altet, har Ryanair valgt å redusere aktiviteten ved flyplassen for å straffe sin motpart, Aena.