Russ med gode holdninger

Forrige torsdag var det siste MOT-økt for avgangselevene på Den norske skolen i Rojales, men VG2 fikk også være med, siden elevene fra de to klassetrinnene holder mye sammen.

Spaniaavisen

Publisert 13. mai 2017 07:04

ROJALES

Det var stort fokus på holdninger, da spesielt med tanke på russetiden.
MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. Skolen har hatt tett samarbeid med MOT helt siden det ble stiftet for 20 år siden.

– Jeg synes verktøyene er gode, og vi bruker dem i klasserommet hver dag. MOT fører til økt trivsel, mindre mobbing og et positivt elevsyn. Ungdom bruker MOT på sin egen måte, og vi ønsker å bevisstgjøre dem så de kan bli robuste ungdommer som tar egne valg og inkluderer folk i rundt seg. Det er lett å bli påvirket, men du må gjøre det som er riktig for akkurat deg, forteller Einar Lerheim som jobber som lærer og MOT-coach.

MOTs grunnverdier er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, og disse ble det snakket mye om under økten. Det blir mye festing i russetiden. På fester kan det oppstå gruppepress, og da er det viktig å godta et nei hvis ikke alle vil drikke alkohol, eller vil være med på alt, og at man bryr seg og tar vare på hverandre. Gjennom ulike aktiviteter og konkurranser fikk elevene økt forståelse for disse verdiene.

Man har hørt mye negativt om russen, og det er ikke så rart. Mediene fokuserer mye på det negative de gjør – og sjeldent det positive. Dette synes russen på Den norske skolen i Rojales er synd.
– Vi er bevisste på det, både skolen og russen. Det er mange medfølgende assosiasjoner om russ fra følgende år, men man må huske på at vi er enkeltmennesker også, sier Ruben Bredal.
– Det er dumt at vi skal få skylden for hva noen få gjør, legger Ida Strømsem til.

De forteller at de har MOT sin lærdom i bakhodet under hele russetiden, og er alle enige i at MOT-øktene virker forebyggende.
– De gir oss konstante påminnelser. Jeg synes at man får frem budskapet sterkere når det er i skolesammenheng. MOT er bra, for det øker bevisstheten rundt egne valg, avslutter Bredal.