Rift om jobbene i nytt flyselskap

Her har 18.500 søkt arbeid.

Spaniaavisen

Publisert 8. februar 2012 14:57

MADRID

Det er rift om jobbene i det nye lavprisselskapet til Iberia.

Iberia Express, som skal på vingene i Spania 25. mars, er årsaken til at pilotene i Iberia fortsetter å markere sin misnøye ved å streike for tiden.

I alt har 3400 piloter søkt jobb i Iberia Express, mens 15.000 personer har søkt om å få jobbe som kabinpersonell.

Iberia Express skal starte opp med fire fly. Innen utgangen av året skal 13 fly inngå i lavpriskonseptet.