Rev to hus ved strand

I Guardamar.

Spaniaavisen

Publisert 27. mai 2014 08:37

GUARDAMAR

Det er to boliger helt nede ved vannkanten på playa Babilonia som nå er jevnet med jorden.

Boligene var i dårlig stand etter år med manglende vedlikehold.

Guardamar kommune er glad for rivingen fordi de to husene har vært i dårlig stand lenge og ødela litt av idyllen ved Babilonia-stranden.

Kystmyndighetene begrunnet rivingen med at husene sto i fare for å kollapse og i tillegg var "dårlig reklame" når turistene besøker området.