Reuma-Sol tapte ankesaken

Fikk ikke rettens medhold i at de ble krevd for doble fellesutgifter - vurderer å prøve saken for en konstitusjonell domstol.

Spaniaavisen

Publisert 7. januar 2014 12:07

ALFAZ DEL PI

Reuma-Sol ferie- og behandlingssenter følte seg lurt og mente at de ble krevd for dobbel betaling av fellesutgifter på cirka 22 000 euro fra Urbanisasjon Foya Blanca og kommmunen.

Reuma-Sol vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten hvor de ble dømt til å betale. Derfor anket de saken videre til høyesterett som ikke førte frem.

Urbanisasjon Foya Blanca ba om at saken ikke måtte føres for høyesterett. Reuma-Sol ble derfor bedt om å komme med sine motargumenter og ble gitt en frist til begynnelsen av november i fjor. Hvis ikke partene presenterte sin sak og dommen ikke ble akseptert ført for høyesterett, vil dommen fra lagmannsretten bli stående. 

Direktør Harald Johan Halvorsen ved Reuma-Sol tar til etterretning at anken ikke førte frem. Han understreker at det er viktig å påpeke at de ikke har tapt saken i høyesterett, men at saken har blitt avvist av kjæremålsutvalget, og ikke kan føres for høyesterett. 

– Vi er selvfølgelig totalt uenig i avgjørelsen, men det eksisterer fortsatt muligheter for oss for å føre saken videre. Det er på det rene at saken tar opp konstitusjonelle rettigheter som vi vurderer å få prøvd for en konstitusjonell domstol. Vi vil bruke perioden vi har på å respondere godt sammen med våre advokater og styret for å vurdere hva vi gjør videre, sier Halvorsen.