Reparerer skader i sentrumsgate

Til tross for nylig oppgradering.

Spaniaavisen

Publisert 29. oktober 2015 20:48

ALTEA

Kommunen reparerer nå skader på fortauet i Avenida Jaume I i sentrum av Altea, en gate som ble oppgradert for noen måneder siden.

Gaten vil i forbindelse med arbeidene bli stengt for trafikk i perioder i kommende uke.

Det vil i forbindelse med reparasjon av skadene bli montert flere søppelkasser og søppelcontainere som er etterspurt av beboere og markering av gang, fortau og parkeringplasser vil også bli gjort tydeligere.