Reklamen forsvinner hos TV-kanaler

Store forandringer i 2010. 

Spaniaavisen

Publisert 31. desember 2009 06:28

MADRID

TVE, den statlige TV-kanalen i Spania, er fra i dag reklamefri. Takket være lovendring i august skal selskapet heretter finansieres med statlige overføringer framfor kommersielle inntekter.

Fra 3. april blir en rekke kanaler digitale gjennom TDT. Dette betyr en stor økning i tilgjengelige kanaler i tillegg til kvalitetsforbedringer på både lyd og bilde.

TDTs største utfordring blir å se til at ingen blir uten TV-signaler når endringene trer i kraft i begynnelsen av april.

I november hadde allerede 96,27 av de vel 70 prosentene med TV i Spania, digitale sendinger.

I 2010 vil vi også få se en rekke sammenslåinger av kanaler i Spania. Cuatro og Telecinco har allerede fusjonert.