Reduksjon av søppelavgifter høster kritikk

La Nucia kommune ønsker å minske søppelavgiftene til sine beboere med 50 prosent innen 2014.

Spaniaavisen

Publisert 27. september 2013 09:07

LA NUCIA

Ordføreren i La Nucia, Bernabé Cano, sier at kommunen umiddelbart iverksetter tiltaket med en avgiftsreduksjon på 45 euro og at reduksjonen vil fortsette frem til utgangen av 2014.

I år betalte kommunens innbyggere som har boliger i boligfelt, 221 euro for denne tjenesten og i urbane strøk måtte man ut med 190 euro. 

Ordfører Bernabé Cano understreker at denne reduksjonen gjenspeiler de gode økonomiske resultater for 2012 og viser til et budsjettoverskudd på 5,1 millioner euro, mot 861 000 euro i 2011 .

Ordføreren presiserer at kommunen også neste år vil opprettholde subsidier for vanskeligstilte grupper. 
 
Denne kunngjøringen ble gjort bare timer etter at kommunen ba om et lån på 1,6 millioner euro for å dekke betaling av leverandører.

Kritiske røster mener det er betenkelig at denne kunngjøringen kommer kun 20 dager etter at det ble holdt offentlig demonstrasjon mot kommunens renteøkning.

De sier tiltaket gjøres for å lette på trykket til ordføreren og at han bevisst prøver å manipulere med data og pynte på resultater som ikke er reelle og at han gir løfter som ikke kan holdes i henhold til kommunenes budsjett.