Rabies hos hund oppdaget i Spania

Medfører restriksjoner for innførsel av dyr til Norge.

Spaniaavisen

Publisert 7. juni 2013 12:57

OSLO/MADRID

Valper og kattunger under tre måneder kan ikke lenger innføres til Norge fra Spania. 6. juni 2013 ble det bekreftet rabies på en hund i Spania. Hunden var illegalt innført til Spania og har vært der fra 13. april.

For å hindre eventuell smitte til Norge, er det inntil videre ikke lenger tillatt å innføre valper og kattunger under tre måneder fra Spania.

Spania har tidligere hatt status som rabiesfritt land, men mister nå denne statusen.

Dette vil sannsynligvis medføre at forbudet mot innførsel vil vedvare i minimum to år.

En eventuell forlengelse av forbudet vil avhenge av om det oppdages flere tilfeller av rabies, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.