Puber og diskotek må montere lydmåler

Naboene vinner frem med støyklager.

Spaniaavisen

Publisert 2. mars 2012 06:32

ALICANTE

Etter en rekke klager på bråk fra naboene kommer myndighetene i Alicante med krav om at støymålere skal installeres i alle puber, barer og diskotek.

Det er snakk om en svart boks som i flyene. Den registrerer støynivået gjennom døgnet, og dermed blir det enklere for politiet å bevise lovbruddet hvis naboer rammes av støy.

Tidligere har det ofte vært påstand mot påstand i slike saker, og det har vist seg vanskelig å få noen dømt for lydforurensning.

Bråket har blitt verre etter at røykeloven ble skjerpet. For nå står gjestene utenfor utestedene og røyker – og "plaprer".