Prisene ned i januar

Gode nyheter for husholdningene.

Spaniaavisen

Publisert 31. januar 2009 09:44

MADRID

Konsumprisindeksen falt til rekordlave 0,8 prosent i januar. Dette kommenteres av finansminister David Vegara som svært gode nyheter for forbrukerne.
Han legger til at prisnedgangen kan ha en veldig positiv innvirkning på konkurransesituasjonen til spansk eksportindustri.

Prisnedgangen skyldes hovedsakelig reduksjonen i prisen på råolje, men gjelder også husholdningsvarer. Inflasjonen i Spania var på sitt høyeste i i juli 2008 med 5,3 prosent. Den gang var det de høye oljeprisene som var utslagsgivende.

Vegara tror ikke Spania går inn i en periode med deflasjon, men holder fast ved at inflasjonen kommer til å forbli lav fram mot sommeren.