Portforbudet innføres fra klokken 01.00 søndag

Valencia-regionen har sendt ut klargjøring.

Terje Aspdahl

Publisert 24. oktober 2020 19:07

VALENCIA

Portforbudet i Alicante, Valencia og Castellón innføres fra kl. 01.00 søndag morgen og varer frem til 9. desember.

Mellom 00.00 og 06.00 på morgenen vil det være forbudt å oppholde seg ute. Unntaket er kjøring til jobb, kjøring til lege og sykehus og lignende.

Av andre bestemmelser som gjelder er de fleste kjent fra før:

Maksimalt seks personer kan være samlet ute og hjemme – bortsett fra husholdninger som består av flere personer.

Og skal man møtes er oppfordringen at det skjer i store og godt ventilerte rom. Samtidig ber man folk om å utsette familieaktiviteter som ikke er strengt nødvendig.

Parker og uteanlegg vil være åpent fra 08.00 til 22.00. På hoteller og restauranter er det kun servering ved bordene og maks seks personer ved hvert bord.

Salg av alkohol er forbudt mellom 22.00 og 08.00. På restauranter kan man servere alkohol frem til klokken 23.