Populær tursti ryddet for vegetasjon

Turstien Moro Puntes i Villajoyosa, et område flittig benyttet av beboere til turer og sportsaktiviteter, er blitt ryddet for busker og kratt.

Spaniaavisen

Publisert 11. april 2014 18:20

VILLAJOYOSA

Turstien var overgrodd og hindret turgåere å ferdes i området.

Rådgiver i kommunen Xaro Escrig sier at stien er nå ryddet og i god stand og at den nå kan benyttes uten fare for at deler av den er stengt på grunn av for mye vegetasjon.

Kommunen retter en takk til grunneierne som har finansiert tiltaket for et godt samarbeid med kommunen.