Politi fengslet - skrev ut falske bøter

Får strenge straffer.

Spaniaavisen

Publisert 10. januar 2014 09:38

CADIZ

Høyesterett har gitt to spanske politimenn en straff på fire år og sju måneder samt tre år for å ha skrevet ut falske bøter.

Offiserene blir sendt i fengsel etter å ha misbrukt sine stillinger som polititjenestemenn.

Saken kom opp i 2007 etter at de to hadde ilagt en nabo falske bøter for blant annet manglende bilbeltebruk og parkering på fotgjengerovergang.

I tillegg til fengselsstraff ble offiserene dømt til å betale en bot på 4800 euro og har blitt diskvalifisert fra sine stillinger i 4 år og 7 måneder. 

Det opprinnelige offeret i saken har lagt ut sitt hus for salg og flyttet vekk fra området på grunn av trakasseringen han har gjennomgått.