Politi får bonus etter hvor mange bøter de skriver ut

Nå blir ordningen stemplet som ulovlig.

Spaniaavisen

Publisert 10. mai 2014 12:27

MADRID

I flere år har lønn til Guardia Civil-betjenter vært knyttet til hvor mange forelegg de makter å skrive ut i løpet av en måned.

Disse har gitt pluss- eller minuspoeng på toppen av grunnlønnen.

Fagforeningen AUGC har jobbet med å bli kvitt bonusordningen, og nå har de lyktes. I en dom slås det fast at den er ulovlig.

Det ble etter hvert et problem fordi alt handlet om å skrive ut bøter, mens annet produktivt og kanskje viktigere arbeid ble nedprioritert. Samtidig var det mange stasjonssjefer som håvet inn store bonuser.

Høyesterett i Madrid slår nå fast at bonussystemet er ulovlig og må avvikles.