Pleier du å kjøpe smuglersigaretter?

Les dette.

Spaniaavisen

Publisert 15. februar 2012 16:58

MADRID

Helsemyndighetene går nå ut og advarer mot smuglersigaretter som inneholder farlig høye nivåer av nikotin og tjære.

Myndighetene har analysert innholdet i ulovlige sigaretter som er smuglet inn fra Kina og beslaglagt.

Innholdet av nikotin og tjære viste seg å være langt over det som er tillatt i Spania. Tidligere har man også funnet rester av animalske produkter og spor av andre planter enn tobakk.

Smuglersigarettene fraktes ofte inn til Spania fra Marokko.