Planlegger ny motorvei i Alicante

Skal avlaste A-31.

Spaniaavisen

Publisert 23. april 2009 05:40

ALICANTE

Regionsregjeringen i Valencia planlegger å bygge en ny bompengebelagt motorvei parallelt med toglinjen til høyhastighetstoget AVE, som for tiden er under bygging.

Veien skal gå mellom Alicante og Caudete i Albacete og forkorte strekningen med cirka 15 minutter. Sjåfører må antakelig betale tre euro for den 70 kilometer lange strekningen som ventes åpnet i 2013.

Den nye veien vil avlaste nåværende A-31. Kostnadene er beregnet til mellom 2,7 og 4,2 milliarder kroner.