Pensjonsalderen øker i Spania fra i dag

Spanjolene må stå i jobben til de er 67 år.

Spaniaavisen

Publisert 31. desember 2012 10:32

MADRID

Fra 2013 får man ikke statspensjon i Spania før man fyller 65 år. Alle født etter 1948 som blir 65 i 2013, vil kunne gå av kommende år hvis de oppfyller kravene til å få pensjon.

Mens alle som er født i 1960 eller senere, vil ikke kunne gå av før de er 67 år.

Bare de som har betalt inn Social Seguridad eller hatt en arbeidsgiver som har betalt denne for dem i 38 år, vil kunne gå av med pensjon fra de er 65 år på en glidende overgang frem til 2027.