Pengeproblemer for N-332 mellom Guardamar og Torrevieja

Ferdigstillelsen er utsatt - arbeiderne har ikke jobbet de siste to månedene.

Spaniaavisen

Publisert 2. oktober 2010 06:55

TORREVIEJA

Pengeproblemer hos entreprenøren gjør at arbeidet med veiprosjektet har stoppet opp.

Selskapet som står for utbyggingen har ikke fått tilskuddene de er lovet fra staten – noe som igjen har ført til at arbeiderne ikke har fått lønn de siste to månedene.

Men nå går myndighetene ut og sier de skal ordne opp i problemene. De lover nå at man skal ferdigstille de siste kilometerne av den sterkt trafikkerte veien. Arbeidene startet opp igjen nå i oktober, men veimyndighetene sier ingen ting om når veien er ferdig.