Pablo blir ny sjef på Solgården

Tidligere var Pablo Sbertoli direktør for markedsføring og utvikling av Solgården. Nå blir han ”høvding” for hele ”campen”. 

Spaniaavisen

Publisert 27. mai 2009 20:55

VILLAJOYOSA

Etter fire år i sjefstolen takker Trine-Lise Ruud for seg. Hun velger å flytte hjem ett år før kontrakten går ut. Ny sjef blir Pablo Sbertoli (52). Han er spansk/norsk med bakgrunn fra Tønsberg-området.

– Jeg har jobbet ved Solgården siden januar 2008 med ansvar for salgsapparatet, markedsføring og utvikling av eiendommen. Da styret spurte meg om å overta hele driften, synes jeg det var en fin utfordring. Solgården er et godt drevet sted med mange hyggelige ansatte og gjester, sier Pablo Sbertoli.

Les også: Kollaps for norsk eldreomsorg i Spania

Han snakker både spansk og valenciansk i tillegg til norsk og engelsk. En fordel når flertallet av de 55 ansatte er spanske. Men det er ikke bare Pablo fra familien som skal jobbe ved institusjonen i Villajoyosa. Kona, Marianne, ble ansatt som sykepleier for en måned siden. I tillegg til å jobbe med sykepleie og helseoppgaver skal hun også bidra på det kulturelle området.

– Jeg skal jobbe for å utvikle Solgården videre. Vi skal blant annet bli mer synlige og åpne mot lokalmiljøet. I tillegg skal vi også bygge videre på vårt gode samarbeid med Villajoyosa kommune. De ser på oss som en ressurs, og vi har planer om å blant annet starte utdanning av helsepersonell sammen med dem, sier Sbertoli.

Les også: Evy (100) på sin åttende Costa Blanca-tur på rad

Styreleder Gunnar Strømme forteller at det ikke er noe dramatikk i lederbyttet. Ifølge Strømme var dette en naturlig løsning, ettersom Ruud valgte å gi seg.
– Vi var nødt til å engasjere Pablo Sbertoli for et par år siden da kommunen Villajoyosa begynte å se på en regulering av eiendommen vår. En annen utbygger var ute etter deler av tomten. Vi måtte ha en person som behersket språket og hadde erfaring med slike oppgaver. Men etter ordførerskiftet i kommunen ble dette lagt på is. Det ble da besluttet at Trine-Lise og Pablo skulle fortsette i sine stillinger og dele på noen av oppgavene. Trine-Lise gikk da tenkeboksen og valgte å avslutte ett år før hennes fem års engasjement var over, sier Gunnar Strømme til Vikingposten.

Styrelederen påpeker at den Solgården Ruud nå forlater er kommet betydelig lengre enn da hun overtok i 2005. Strømme mener de tre siste direktørene har gjort en formidabel jobb for Solgården. Både Hanne Tufthaug, Inga Marie Steine og Trine-Lise Ruud skal ha sin del av æren for det.

– Jeg må også berømme hele staben vår. De gjør en fantastisk jobb for oss på Solgården. Vi har aldri tidligere hatt en så kompetent stab. Finanskrisen merker vi lite til. Du kan vel si tvert i mot. Det siste året har vi hatt rekordbesøk med et gjennomsnitt på over 200 gjester. Markedsføringsjobben bærer frukter, sier Strømme.