Over 700 tatt med for høy promille

Politiet med storaksjon.

Spaniaavisen

Publisert 24. juli 2009 07:03

COSTA BLANCA

Trafikkpolitiets offensiv langs spanske veier de siste to ukene viser at 5150 sjåfører kjørte med promille. Av disse var 702 så påvirket at de kan bli straffet med fengsel.

DGT har promillesjekket 422.000 sjåfører. Statistikken viser at færre blir promilletatt. Mens 1,47 prosent hadde promille i juli 2006, var det 1,21 prosent av sjåførene som ble tatt for samme forhold under årets offensiv.