Oslo kommunes Spania-advokat hevder hun er i personlig fare

Krever navnet sitt fjernet fra PwC-rapport og at alle spor etter hennes deltakelse i sykehjemsprosjektet fjernes fra rapporten.

Spaniaavisen

Publisert 25. januar 2010 18:30

ALTEA/OSLO

PricewatherhouseCoopers (PwC) gransking av sykehjemsbyggingen i Altea har resultert i en rapport med følgende hovedkonklusjon:
«Oslo kommunes økonomiske interesser ble ikke tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet.»

Nettavisen skriver at Oslo kommunes advokat i Spania, Carmen Sanz, i et brev til Oslo kommune krever at PwC-rapporten endres på et vesentlig punkt og videre at alle e-poster fra henne fjernes fra rapporten.

Les også: Oslo vil kvitte seg med sykehjemstomten

Rapporten slår fast at det fremstår som uklart hvorfor 1,1 millioner kroner ble utbetalt til spanske advokater i forbindelse med tomtekjøpet, men at en e-post antyder at dette kan dreie seg om «svarte penger».

I brevet til Oslo kommune skriver Sanz:
«Referanser til at Advokat Carmen Sanz skal vært involvert i eller hatt kjennskap til uklare eller skjulte transaksjonar i forbindelse med tomtekjøp eller betalinger i den samanheng må fjernes fra rapporten. Videre skal PwC sin rapport fjerne all referanse til mailer fra meg. Jeg har ikke autorisert PwC til å lese gjennom mine mailer og heller ikke å publisere dem eller deler av dem.»

Les også: – Trues med straff av byråden i sykehjemssaken

Advokaten skriver, ifølge Nettavisen, at hun vil minne Oslo om at kommunen ble utsatt for et korrupsjonsforsøk, rettet mot henne, fra utbyggernes side. Hun skriver at det at hun har varslet dette til korrupsjonspåtalemyndigheten har satt henne i personlig fare.

Hun skriver at rapporten skader hennes renommé og profesjonelle interesser. 

PwC-rapporten peker på at Carmen Sanz ble hyret i strid med Oslo kommunes rettsinstruks, uten anbudskonkurranse og uten at det forelå formell kontrakt.

Sanz har fakturert Oslo kommune cirka 2,6 millioner kroner for sitt arbeid med sykehjemmet – over 500.000 kroner av dette er knyttet til reiseutgifter.