Ordførere på Costa Blanca vil ha bort bomstasjonene på AP-7

Står sammen om kravet.

Spaniaavisen

Publisert 18. oktober 2014 17:27

VEGA BAJA

Ordførere fra Partido Popular i Vega Baja (sørlige deler av Alicante-provinsen) og pariets representanter i kommuner de ikke styrer, har nå samlet seg bak et krav om å fjerne bomstasjonene på motorveien gjennom Vega Baja.

Det er de to bomsstasjonene ved Los Montesinos og Orihuela Costa på motorveien AP-7, partiet nå ønsker skal fjernes.

Det er departementet for offentlige arbeider (Ministerio de Fomento) som er mottaker av kravet fra Partido Popular i Vega Baja.

De lokale PP-politikerne ønsker å fjerne bomstasjonene nå og ikke vente til 2019 som i utgangspunktet var forutsetningen når motorveien åpnet.

Årsaken er at belastningen på nasjonalveien N-332 har økt kraftig de senere årene og at trafikkøkningen på denne veien skaper problemer.

Tidligere har blant annet partiet De Grønne bedt om liknende tiltak.