Oppdrettsnæringen går hardt ut mot Oddekalv

Mener miljøvernkrigeren fra Bergen farer med løgn.

Spaniaavisen

Publisert 11. februar 2010 15:41

OSLO/ALFAZ

Informasjonssjef i Fiskeri– og havbruksnæringen, Are Kvistad, er ikke nådig i sin kritikk av Kurt Oddekalv og hans påstander og aksjoner mot norsk oppdrettslaks. Han mener påstandene om norsk sjømat kan gjøre stor skade, selv om de ifølge egen næring er basert på usannheter.

Les også: Vil frata Oddekalv statsstøtte etter Spania-stunt

– Oddekalv tar på seg et stort ansvar hvis han skader omdømmet til norsk laks med løgnaktige påstander. Det er selvfølgelig ikke lov å produsere giftig mat i Norge. Det er synd at Oddekalv bruker krefter på å sverte sunn norsk mat, og på den måten angriper norske distriktsarbeidsplasser, sier Kvistad og sikter til Oddekalvs aksjoner her på Costa Blanca denne uken.

Les også: Aksjonerte mot norsk laks på Costa Blanca

– Når han gir uttrykk for at det er forbundet med helsefare å spise laks, gjøres det mot bedre vitende, siden norske fagmiljøer forlengst har slått fast at påstandene er uriktige. Et samlet forsknings- og overvåkningsmiljø har avvist påstandene fra Oddekalv. Dette er godt kjent i Norge.

Les også: Oddekalv: Har spennende ting på gang i Spania

Informasjonssjef Kvistad mener virkestoffene Oddekalv omtaler, er legemidler som brukes i bekjempelsen av lakselus. Offentlige godkjente midler for bruk i matproduksjon, og som alltid må foreskrives av veterinær før bruk. Kvisatd mener det må være i alles interesse at alle tillatte virkemidler tas i bruk for å bekjempe parasitten lakselus.

Kvistad viser også til at det er en helsemessig alvorlig side ved slike svertekampanjer.

– Den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet fastslo i 2006 at norsk sjømat er trygg og sunn, og at det fra et helsemessig ståsted anbefales at nordmenn spiser mer sjømat, ikke mindre. Norsk laks er en av de mest kontrollerte matvarene i Norge og selges til 100 land verden over. Mattilsynet har en rekke overvåknings- og kontrollprogrammer knyttet til sjømat, og produsentene selv har egne rutiner som bygger på internasjonale standarder som CODEX og EU-reguleringer. I tillegg blir matproduktene kontrollert av andre lands myndigheter og av kjøpere.

– NIFES i Norge har særlig fokus på å kartlegge om det finnes ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler eller andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk. Det er ikke gjort funn av ulovlige legemidler eller rester som overskrider fastsatte grenseverdier. Norsk laks er like sunn og trygg å spise som før, sier Are Kvistad.