Øker ligningsverdien av fritidsboliger

Foreslår en økning på 10 prosent i statsbudsjettet.

Spaniaavisen

Publisert 14. oktober 2013 17:11

COSTA BLANCA

Det blir dyrere å eie fritidsbolig og hytte hvis du skatter til Norge.

Da regjeringen Stoltenberg presenterte sitt foreløpig siste statsbudsjett i dag ble det klart at ligningsverdiene av fritidsbolig skal økes med 10 prosent.

Regjeringen foreslår samtidig å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi. Det blir med andre ord dyrere å eie bolig nummer to samt det å eie næringseiendom.

Her kan du lese mer om regjeringens statsbudsjett

Dersom du eier fast eiendom i utlandet, skal denne i utgangspunktet behandles i Norge som om den hadde ligget i Norge.

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for gevinstbeskatning for salg av egen bolig som leies ut i deler av eiertiden.