Øker ligningsverdien av fast eiendom i utlandet

OPPDATERT: Settes opp 10 prosent i statsbudsjettet - her er flere poster.

Terje Aspdahl

Publisert 6. oktober 2011 12:32

COSTA BLANCA

I Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett som ble presentert i dag, legger man opp til at ligningsverdiene av fast eiendom i utlandet og fritidseiendom økes med 10 prosent fra årsskiftet.

For slik eiendom vil det fortsatt være nødvendig å justere ligningsverdiene opp særskilt for å ta hensyn til verdiutviklingen.

For de som er opptatt av den negative verdiutviklingen på boliger i Spania, minner Geir Ormseth i Dine Penger om følgende:

Husk på at den samme sikkerhetsventil du har for ligningsverdier for norske eiendommer også gjelder for eiendommer i utlandet. Ligningsverdien skal maksimalt utgjøre 30 % av markedsverdien. Har det norske skattekontoret justert ligningsverdien slik at den overgår 30 % av markedsverdi, kan du alstå nedjustere den til 30 %.

Leiebil i Spania – gratis norsk servicetelefon og prisgaranti. Sjekk kanontilbudene her

Når det gjelder eiendomsskatt foreslår regjeringen å gi kommunene et nytt utskrivningsalternativ der det gis anledning til å skattlegge all eiendom i kommunene unntatt næringseiendom. Det betyr at de kan skattlegge bolig- og fritidseiendom samtidig som det lokale næringslivet skjermes, melder Skattebetaleren.

I løpet av tre år vil regjeringen avvikle ordningen som i dag gir syke eller pårørende rett til skattefradrag for utgiftene de har til å leve med alvorlige eller kroniske sykdommer, skriver VG.

Minstefradraget for pensjonister øker fra 62.950 kroner til 65.450 kroner. Det tilsvarer en forventet økning i pensjonene på 4 prosent, men utgjør isolert sett en skattelettelse på 700 kr.

Ifølge VG blir det bare mindre skattejusteringer for uførepensjonister. Minstefradraget for pensjonister økes fra 62.950 kroner til 65.450 kroner. Det er en oppregulering på 4 prosent og i takt med den lønnsveksten som er forventet.