Øker hastigheten på spanske motorveier

...og dobler bøtene.

Spaniaavisen

Publisert 17. desember 2013 15:45

MADRID

Spanske myndigheter bestemte seg i dag for å øke hastigheten på motorveiene til 130 km/t.

Samtidig vedtok man å øke bøtesatsene fra 500 til 1000 euro for de som kjører med promille eller nekter å la seg teste når det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Nytt er det at det blir forbud mot radarvarsler i bilen. Også dette straffes med bot.

I kongressen ble det også vedtatt at barn under 16 år heretter må bruke sykkelhjelm når de beveger seg utenfor nabolaget.