Øker eiendomsskatten i Villajoyosa

Kommunestyret har besluttet å øke eiendomskatten, IBI.

Spaniaavisen

Publisert 9. januar 2014 11:54

VILLAJOYOSA

Eiendomsskatten (IBI) øker fra 0,46 prosent til 0,64 prosent slik at kommunen skal kunne forbedre sin betalingsevne.

Til tross for økningen i eiendomsskatten understreker ordføreren i Villajoyosa, Jaime Lloret, at en økning til 0,64 prosent ikke vil være gjeldende for alle eiendommene. 

– Noen må betale mer og noen må betale mindre, sier ordføreren og understreker at årsaken til økningen er at verdivurderingene som ble gjort i 2005 viser seg å ikke være helt korrekt. 

– Vi er derfor nå nødt til å øke eindomsskatten for å få kapitaltilskudd, sier Lloret. 

Kommunen har verdivurdert hver enkelt eiendom slik at innbyggerne fra i år betaler skatt for den réelle verdien.