... og her er årsaken

Torrevieja har mistet 5000 innbyggere med et pennestrøk - og flere kan bli borte.

Spaniaavisen

Publisert 2. oktober 2014 05:23

TORREVIEJA

Fra nå av har Torrevieja færre innbyggere. Ordfører Eduardo Dolón (PP) har underskrevet et dekret som stryker 4.990 europeere, som ikke har bekreftet at de fortsatt bor i kommunen fra manntallet (padrón).

Informacion melder at byen kan miste både penger og to bystyrerepresentanter om man kommer under 100.000 innbyggere i januar 2015.

Det er det nasjonale statistikkinstituttet INE som har bedt kommunene renske opp i folkeregistrene.

INE ber derfor om at alle kommuner i Spania etterprøver om EU-borgere som ikke har blitt bedt om å fornye registreringen i folkeregisteret, fortsatt bor i kommunen.

Det kom tidligere opplysninger som indikerte at så mange som 17.983 personer kan bli strøket fra folkeregsteret i Torrevieja før årsskiftet. 
Det må imidlertid sendes ut et brev til alle berørte hvor de kan bekrefte sitt nåværende bosted.

Det ble i første omgang sendt ut 5.000 brev og kun ti personer svarte at de fortsatt bor i kommunen. Det er derfor fare for at innbyggertallet kan falle under 100.000 ved neste opptelling. 

Kommunen håper 2.000 av de over 17.000 EU-borgerene som ikke har fornyet registreringen i folkeregisteret de siste fem årene, vil gjøre det.