Offentliggjør liste med 12.000 sjåfører som ikke har betalt trafikkbøter

Får 15 dager til å gjøre opp for seg.

Terje Aspdahl

Publisert 19. november 2014 15:14

MALAGA

Det er rådhuset i Málaga som har publisert listen over "syndere" i provinsen som ikke har gjort opp for seg.

12.000 personer med kjøretøyets registreringsnummer er offentliggjort i provinsens offisielle bulletin.

I de fleste tilfellene gjelder det sjåfører som allerede har fått boten i posten, men som har unnlatt å betale.

Nå har de 15 dager til å gjøre opp for seg eller anke avgjørelsen eller så vil kommunen begjære tvangsutlegg.

Forseelsene går på alt fra parkering, brudd på fartsgrensene til å ha snakket i mobil bak rattet.