Nye klager på Oslos byggetillatelse i Altea

Vil fortsatt selge tomten.

Spaniaavisen

Publisert 13. mars 2014 14:08

ALTEA

Salgsprosessen for Oslo kommunes sykehjemstomt i Altea ble satt på vent på nyåret på grunn av klager. Nå ser det ut til at prosessen muligens må utsettes ytterligere fordi beboerne i området har bedt om en gjennomgang av kommunens byggetillatelse.

Oslo kommune har lenge slitt med å få solgt sykehjemstomten i Altea. Årsaken er klager. Byggetillatelsen er påklaget av det politiske partiet CIPAL og klagen er levert inn til kommunen. Samtidig er en dispensasjon (allmennyttighetserklæring/DIC) utfordret rettslig av samme parti. Det er Valencia-regionen som har utstedt denne allmennyttighetserklæringen og de er således motpart i søksmålet.

Trenger du overnatting i Spania? Her kan du booke hotell eller leilighet

Nylig har beboerne i området kontaktet kommunen og også klaget på byggetillatelsen og ønsker en gjennomgang av prosessen. Byggetillatelsen som ble gitt i september i fjor på den 11 760 kvadratmeter tomten, dreider seg om en bygning på tre etasjer inklusiv kjeller som vil dekke et område på 7440 kvadratmeter. 

Beboerforeningen i Montemolar har bedt Altea kommune invitere Oslo kommune for å starte forhandlinger for å finne et alternativt sted som vil være forenlig med å beskytte miljøet. Foreningen hevder at det valgte området strider i mot kommunenes egen politikk og de ønsker ikke en byutvikling basert på spekulasjoner. De mener det vil føre til en ødeleggelse av et naturområde som er en av Alteas få gjenværende grønne soner.

Interessert i det som skjer i Altea? Her finner du mer

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgbyggs Oslo KF har tidligere uttalt til Vikingposten at det er vanskelig å anslå hvor lang forsinkelsen av salgsprosessen kan bli. Hun understreket da at Oslo kommune var i gang med en salgsprosess, men at den ble satt på vent fordi de skulle få litt klarere innblikk i innholdet i klagen og søksmålet. 

Hvordan stiller Oslo kommune seg til beboernes klage på byggetillatelsen?
– Oslo kommune forholder seg til det faktum at det nå er gitt byggetillatelse på tomten. Denne tillatelsen er gitt etter en omfattende saksbehandling og vurdering også på regionalt nivå (Valencia-regionen) og vi må legge til grunn at denne er korrekt. Det faktum at det er lokale reaksjoner på den tillatelsen som Altea kommune har gitt, innvirker imidlertid på prosjektet all den tid det er reist to søksmål tilknyttet tillatelsen, sier kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgbyggs Oslo KF.
Svenneby har forøvrig ingen kommentar til bevaringshensyn utover at man må legge til grunn at dette er tilstrekkelig vurdert i de tillatelser som er gitt.

Svenneby sier til Vikingposten at Oslo kommune gjennom hele prosessen har agert som en helt ordinær utbygger og dermed ikke påvirket prosessen politisk. Dette vil de i all utstrekning fortsette med. Eventuelle møter foreslått av Altea kommune i forbindelse med beboernes motstand mot byggetillatelsen vil det bli tatt stilling til dersom det blir tatt initiativ fra Altea kommune sin side.

Les også: Frykter Oslos sykehjemstomt skal brukes til boliger

Er det fremdeles ønskelig for Oslo kommune å selge tomten? 
– Tomten er i praksis usalgbar med de to nevnte rettslige prosessene løpende. Det er imidlertid fortsatt ønskelig å avhende tomten i tråd med bystyrets vedtak, sier kommunikasjonssjef Marte Svenneby.

Vil motstanden fra beboerne i området få konsekvenser for et eventuelt salg av tomten? 
– Oslo kommune vil forholde seg til de tillatelser som er gitt og de muligheter som ligger i disse. I den grad disse blir endret vil vi også måtte revurdere strategiene tilknyttet tomten, sier kommunikasjonssjefen.
Svenneby understreker at Oslo kommune ønsker å ivareta sine interesser best mulig gjennom å avvente avklaring på de rettslige prosessene og deretter få ut verdien av eiendommen gjennom eksempelvis et salg.