Nye bøtesatser for året - dette må du være obs på

Fire nye trafikkbøter trådte i kraft 2. januar 2021.

Terje Aspdahl

Publisert 3. januar 2021 13:27

MADRID

DGT (Direccion de Trafico) har offentliggjort endringer som blant annet berører fire trafikkbøter.

Det å bruke mobiltelefon øker nå fra 200 euro til 500 euro i bot. Samtidig ryker seks prikker på førerkortet. Trafikkforseelsen er oppgradert til alvorlig lovbrudd. Dette er endringen som har skapt mest kontrovers. Nå er det nemlig den enkelte Guardia Civil- eller politibetjenten som fastslår boten.

Det vil bli sanksjonert når mobilen holdes i hånden, enten den er i bruk eller ikke. Så å holde mobiltelefonen i hånden vil nå gi grunnlag for bot. Det samme vil skje med nettlesere eller hodetelefoner.

Mobiltelefonen kan kun brukes etter at sjåføren har parkert. Det er ikke lov å bruke den ved trafikkork eller på rødt lys.

Mobilen kan kun brukes når den er koblet opp mot godkjent handsfree-enhet.

Kjører du uten sikkerhetsbelte eller godkjent barnesikring blir det også 200 euro i bot, og det blir fire prikker på førerkortet. Det spesifiseres at i tillegg til manglende bruk, vil feil bruk også bli straffet. 

Radarvarsler er nå uttrykkelig forbudt å ha i bilen, uavhengig av om den er i bruk eller ikke. Det blir 200 i bot uansett.

Tidligere kunne man overskride fartsgrensen med 20 km/t ved forbikjøring, nå forsvinner denne muligheten. Fartsgrensen skal overholdes også ved forbikjøringer.

Rettelse: I den første utgaven av denne saken sto det at mobilbruk i bil ville koste 200 euro. Det er rettet opp.