I gang med ny veiforbindelse i Alfaz del Pi

Alfaz del Pi har satt igang abeidene med å koble sammen Camí Vell d’Alte med Avenida de l’Albir.

Terje Aspdahl

Publisert 12. august 2020 10:23

alfaz del pi

Det installeres betongelementer nederst i elvleiet i Soler-kløften. Betongelementene vil lede vannet slik at de kan åpne for ferdsel over kløften og dermed binde sammen de to områdene.

I tillegg til å knytte flere områder sammen vil det også føre til en bedre sirkulasjon av trafikken, sier rådmannen for byplanlegging av l’Alfàs kommune, Toni Such, etter et rutinemessig teknisk besøk.

Det er satt av 194 800 euro til prosjektet som skal stå ferdig om to måneder.