Ny forskrift gir gratis lege i Spania

Er du kronisk syk? Har du rekvisisjon fra fastlege i Norge? Har du akkurat vært til behandling på sykehus?

Spaniaavisen

Publisert 20. januar 2011 10:23

ALBIR

Er svaret på et av disse spørsmålene ja, kan du ha rett på gratis legebehandling i Spania. Nå får du samme rettigheter for refusjon for utgifter til lege, som for fysioterapi. Har du med deg epikrise (en standardrapport fra lege etter en undersøkelse eller konsultasjon) og spesifisert kvittering fra lege i utlandet, skal denne sendes til Helfo etter hjemkost til Norge, så får du utgiftene refundert opp til en viss grense.

Den vanlige egenandelen må man også betale selv.

Betingelsene er at man er medlem av den norske folketrygden og utfører planlagte undersøkelser, behandlinger eller kontroller i utlandet – utenom sykehus.

Leiebil i Spania med prisgaranti og gratis grønt nummer til Norge

En forskrift, som ble vedtatt 22. november i fjor, trådte i kraft fra og med 1. januar. Den har til og med tre års tilbakevirkende kraft.

Mange kronisk syke mennesker, eller mennesker som akkurat har kommet ut fra sykehus, har kviet seg for å dra til Syden på grunn av at de til nå har måtte dekke alle legeutgifter selv. Nå er det slutt på det.

– Ja, du kan nesten kalle dette en revolusjon for mennesker som kommer inn under kriteriene for refusjonen. Jeg har studert forskriftene nøye, og satt meg godt inn i kriteriene for refusjonsordningene. Blant annet må vi leger skrive spesifikke epikriser i henhold til forskriftene og etter sykdomsbildet, for at pasientene skal få refundert sine utgifter til lege, forteller lege Vidar Hjelset til Vikingposten.

Les også: Her blir vaskehjelpen bankraner

Albir-legen forteller at det er et komplisert lovverk, men han har brukt mange dager for å sette seg inn i forskriftene.
– Pasientene skal ha samme kvalitet på oppfølgingen i utlandet som de har i Norge hos fastlegen sin. Nordmenn, som er ute og reiser, har nå fått et komplett helsetilbud av staten, sier Hjelset.

Han har allerede flere pasienter som hilser de nye forskriftene velkomne. Nå kan enda flere reise til Sydens varme om vinterstid for å ha det bedre enn de ville hatt hjemme i kalde Norge. De aller fleste profiterer helsemessig på slike opphold.

Les også: I Oslo for å lokke flere nordmenn til Costa Blanca

– Ordningen er noe som virkelig kommer pasientene til gode. For eksempel de som er avhengige av å måle blodtrykket regelmessig, INR og andre rutineundersøkelser for kronisk syke. Dette har de pålegg om fra sin fastlege i Norge. Nå kan de også nyte et godt opphold her i Spania, og slippe utgifter til legebehandling mens de er her. Kreftpasienter, som trenger kontroller i forbindelse med regelmessig cellegiftsbehandling, kan også komme inn under ordningen. Barn med ADHD er andre som kommer inn under forskriftene, sier Hjelset.

Det er viktig å merke seg at ordningen ikke gjelder for akutt sykdom. Da er man nødt til å bruke reiseforsikring eller E-111 kortet.

– I noen tilfeller kan det også godtas henvisning fra spansk lege. For eksempel for oppfølging og kontroller etter utskriving fra spanske offentlige- eller private sykehus. Dessuten kan også utgifter til medisin gitt på blå resept komme inn under ordningen, forteller legen.

Denne artikkelen er hentet fra Vikingposten – den eneste norske ukeavisen på Costa Blanca og Costa Calida