Norske pensjonisters helsetrygdkort må skrives ut i Spania

Skal skrives ut lokalt, sier Helfo.

Spaniaavisen

Publisert 5. mai 2011 17:15

COSTA BLANCA

Norske pensjonister bosatt i Spania skal fortsatt få utstedt Europeisk helsetrygdkort fra spanske myndigheter, melder Helfo.

1. mai 2010 ble det innført en ny trygdeforordning. Den sier at EU-borgere skal få utstedt helsetrygdkortet i sitt opprinnelige hjemland. Men siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder fremdeles ikke de nye reglene for blant annet norske pensjonister bosatt i Spania og andre EU-land.

Les også: Rødvin hjelper mot høyt blodtrykk

– Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kjenner til at norske pensjonister bosatt i Spania og enkelte andre land har hatt problemer med å få utstedt Europeisk helsetrygdkort. Derfor har norske myndigheter vært i kontakt med spanske myndigheter, slik at norske pensjonister fortsatt skal kunne få helsetrygdkortet hos spanske myndigheter, sier Helfo i en pressemelding.

Spanske myndigheter har forsikret HELFO om at de lokale trygdkontorene skal kjenne til dette.
Dersom du for eksempel er norsk pensjonist bosatt i Spania eller et annet EØS-land med E 121-blankett fra Norge, skal du fortsatt få utstedt europeisk helsetrygdkort eller en hasteblankett (Provisional Replacement Certificate) fra myndighetene i det landet du er bosatt.

Finn hjelp i vår bransjeguide her

Hasteblanketten gir nøyaktig samme rettigheter som et helsetrygdkort, men vil som hovedregel kun være gyldig tre måneder om gangen, og må derfor fornyes frem til Norge også er omfattet av de nye reglene.

Når forordningen trer i kraft for Norge, er det HELFO som skal utstede helsetrygdkort for norske pensjonister med E 121-blankett fra Norge bosatt i EØS-land/Sveits. Det er ventet at dette skjer i løpet av 2011.

Her kan du laste ned "Brev til spanske helsemyndigheter".

Dette informasjonsskrivet kan du vise frem til spanske myndigheter dersom du har problemer med å få utstedt Europeisk helsetrygdkort.

Hele pressemeldingen kan du lese her