Norske pensjonister ble litt rikere i dag

Får økning i pensjonen.

Spaniaavisen

Publisert 20. mai 2014 16:04

OSLO/COSTA BLANCA

Etter forhandliger er det klart at alderspensjonistene får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

– Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Med dette oppgjøret får alle pensjonister økt kjøpekraft, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i en pressemelding.

Samtidig ble det klart at grunnbeløpet i folketrygden, vanligvis forkortet til G, blir oppregulert med 3,67 prosent.

Grunnbeløpet øker fra 85.245 kroner til 88.370 kroner. Dette er en økning på 3.125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent, melder Dine Penger.no.

De nye satsene gjelder fra 1. mai.