Norske myndigheter forsinker skoleåpning på Costa Blanca

Tar en spansk en og somler med papirene...

Terje Aspdahl

Publisert 30. mai 2013 14:10

ALFAZ DEL PI

Rektor Knut Lithell fortviler. Han får ikke ta i bruk skolens nybygg før tidligst 15. august selv om det har stått ferdig godkjent fra Alfaz del Pi kommune siden tidlig i mai.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever å stemple samt underskrive papirer før Den norske skole Costa Blanca kan ta sine nye lokaler i bruk. Og det hjelper ikke at bygningsmyndighetene i Spania har godkjent arbeidene.

Les også: Her klippes snoren for Norges største utenlandsskole

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grete H. Parr, sier at de ikke kan klare å få til noen godkjenning før 15. august.

– Skolens skoleanlegg må være godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus ifølge privatskoleloven § 2-4 første ledd. Dette er en forutsetning for å motta tilskudd. 8. mai mottok Fylkesmannen i Oslo og Akershus papirene som gjelder godkjenning av nybygg ved Den norske skole Costa Blanca. Vi har mange saker til behandling, og derfor er saksbehandlingstiden lang. En behandling før 15. august medfører at skolelokalene vil kunne være godkjent før elevene starter skoleåret til høsten, skriver utdanningsdirektør Grete H. Parr i en email til Vikingposten.

Utdanningsdirektøren ønsker ikke å svare på tre enkle spørsmål om saken. Hun henviser til reglene fylkesmennene har for godkjenning av private skolers skoleanlegg gitt av Utdanningsdirektoratet.

Bli venn av Vikingposten og Spaniaavisen på Facebook

– Det er både synd og dårlig økonomi at et topp moderne bygg skal stå tomt når det egentlig er godkjent av spanske myndigheter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk søknaden av oss om godkjenning 8. mai. Men svaret fra dem, som kom 28. mai, var at på grunn av stor arbeidsbyrde må saken vente. De skriver at saken trolig blir avgjort innen 15. august, kun få dager før elevene kommer. De begynner her 19. august, sier en oppgitt rektor, Knut Lithell til Vikingposten.

Allerede onsdag 3. april var ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques, på skolen og klippet snoren for det nye bygget. Men den endelige godkjenningen fra kommunen kom ikke før i begynnelsen av mai.

Aller helst vil skolen tas i bruk bygget for fullt allerede nå, tre uker før skoleslutt.