Norske barn i Spania får krisehjelp

25 unge sendt hjem til det norske hjelpeapparatet ved hjelp av Sjømannskirken de siste fem årene.  

Spaniaavisen

Publisert 25. januar 2012 07:45

OSLO/COSTA BLANCA

Rundt 50.000 nordmenn har bosatt seg i Spania, men for mange barn blir utenlandsoppholdet langt fra idyllisk. Noen opplever så grov omsorgssvikt at de må sendes hjem til Norge.

De siste fem årene har Familieveiviseren, som er et tilbud drevet av Sjømannskirken i Spania, medvirket til at 25 norske barn er blitt sendt hjem.

– Årsakene kan være fysisk og psykisk mishandling, foreldre eller barn som ruser seg, eller psykisk syke foreldre, sier daglig leder Grete M. Peralta i Familieveiviseren til Vårt Land.

Barna reiser hjem til norsk barnevern, eller tiltak innenfor helse- og sosialsektoren, som barne- og ungdomspsykiatrien. Noen barn reiser hjem til sin andre forelder.

Les også: Sjømannskirken sliter økonomisk

– Hvis det oppstår en vanskelig situasjon rundt norske barn, ungdom og deres familier her i Spania, så vet vi hvordan det spanske systemet fungerer, og dermed også hvor vi best kan henvende oss for at de det gjelder kan få hjelp, sier Peralta.

Det har vært en merkbar økning i saker der norsk barnevern henvender seg direkte med sin bekymringsmelding til spansk barnevern, skriver Vårt Land.

Sjømannskirken har håndtert hundrevis av sosialsaker med nordmenn i Spania og vil at norske myndigheter skal bidra til finansieringen av lavterskeltilbudet hvor norske familier kan få hjelp til å takle utfordringene.