Arkivet

Norsk skole i Alfaz ansetter flere lærere

ALFAZ DEL PI

Det ble lyst ut pedagogstillinger for både barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. 

– Det er hovedsaklig språkfagene det gjelder, men vi har også noe behov i andre fag, opplyser rektor Jorid Skinnehaugen Myhre. Vi ønsker å utvide programfagtilbudet i den videregående skolen, så vi har derfor søkt etter kompetanse i både psykologi og rettslære. I tillegg er det ledig stilling som spesialpedagoger. 

Pågangen av søkere har vært stor, men rektoren håper at enda flere vil legge igjen en søknad før fristen går ut. 
– Vi er heldige som pleier å ha så mange søkere til stillingene våre. De fleste søkere er fra Norge, men det er også noen fra Spania med norsk godkjenning. Det er flest kvinner med grunnskoleutdannelse og tillegg til videreutdanning. Vi har mange med spansk i fagkretsen, og det er stort sett godt kvalifiserte søkere. 

Det som blir lagt mest vekt på er søkerens fagbakgrunn og utdanning ut over minstekrav.  
– En endringskompetanse må forventes. Vi må ha ansatte som takler å bo i et annet land. Vi trenger selvstendige, fleksible og kreative lærere med noe erfaring.
 
Grunnen til at skolen nå ansetter flere lærere er tendensen med økt elevtall. 
– Pågangen av elever som ønsker å starte her har vært stor, og det er vi veldig glade for. Og da må vi jo ansette flere lærere. Heldigvis er det slik at mange er interesserte i stillingene. Vi har faktisk større søknad på lærerstillingene her på Den norske skole Costa Blanca enn gjennomsnittet i Norge. Derfor har vi god mulighet til å tilsette flinke pedagoger med gode kvalifikasjoner. Vi er i en heldig situasjon der vi ikke trenger å tilsette ufaglærte lærere. 

Søknadsfristen nærmer seg, og ledelsen og tillitsvalgte vil møte aktuelle kandidater i Oslo i mars. 
– Det er alltid spennende. Uansett skal vi ta godt imot nye tilsatte som starter hos oss i august. De ansatte på skolen er gode på å inkludere nye tilsatte og deres familier når de flytter ned hit til Costa Blanca. De aller fleste som søker og får jobben trives veldig godt og ønsker å være lengre.

Les mer om:

Nyheter