Norge kan komme til å corona-vurdere hver spanske region

Det er kravet til EU.

Terje Aspdahl

Publisert 15. oktober 2020 18:04

COSTA BLANCA

Rådet for den europeiske union vedtok tirsdag felles anbefalinger til reiseråd. EU vil at regioner i de ulike land skal vurderes når det kommer til reiserestriksjoner siden det er store regionale forskjeller i smitteraten.

Nå åpner helsedirektør Bjørn Guldvog for at norske helsemyndigheter også skal gjøre regionvurderinger av blant annet Spania.

– Jeg tror det er en naturlig utvikling. Det er en del av det EU nå gjør. Det Europeiske smittevernbyrået ECDC skal gjøre vurderinger på regionnivå, også utenfor Norden. Og vi må ha tiltro til at ECDC, som er basert i Stockholm, har tilstrekkelig informasjon til å kunne gi god veiledning for befolkningen som skal reise i disse landene, sier Guldvog til VG.

Han sier det er mulig å vurdere andre råd og anbefalinger enn karantene etter reiser til oransje land og regioner.

– Jeg sier ikke med det at vi kommer til å lempe på karantene, men det er mulig å vurdere ulike typer tiltak i denne gruppen. Som at man ikke skal besøke eldre på institusjon, ikke delta på enkelte områder i samfunnslivet eller teste seg hyppig i denne perioden, sier Guldvog.