Nordmenn flytter til Spania som aldri før

Rekordsøkning til de norske skolene.

Spaniaavisen

Publisert 9. februar 2012 08:59

COSTA BLANCA

Både Den Norske Skolen i Rojales og Den norske skole Costa Blanca opplever rekordsøkning til neste skoleår. Krisen i Spania og EU virker ikke inn på nordmenns reiselyst.

– Som i fjor kommer vi også i år til å ha full grunnskole. Vi har nå bare fire plasser igjen av våre 105 plasser der. Dessuten opplever vi allerede nå en rekordsøkning til videregående skole. Der har vi ikke plass til mer enn cirka 45 elever, forteller rektor Signy Munkeby til Vikingposten.

– Vår skole har aldri tidligere opplevd så stor søkermasse så tidlig på året. Vi har allerede 122 søkere til grunnskolen. Og når det gjelder videregående så er ikke søknadsfristen der før 1. april.
Hovedtyngden av søkere til hele skolen, både videregående og grunnskole pleier å komme i april/mai. En hyggelig situasjon i jubileumsåret vårt. I mai er skolen 40 år. Da skal vi ha stor fest med fulle søknadslister, sier rektor Knut Lithell.

Les også: Norsk skole i Alfaz legger ned barnepark

Den Norske Skolen i Rojales hadde full grunnskole også foran inneværende skoleår. Den hadde likevel en del ledige plasser i sin videregående avdeling.
Den norske skolen Costa Blanca hadde så å si full videregående skole, men hadde noen plasser ledig i grunnskolen.
Neste skoleår (2012/13) blir det sannsynligvis fullt ”over hele fjøla” både i sør og nord.

– Hvorfor flytter nordmenn til Costa Blanca som aldri før? Det er ikke akkurat gode tider i Spania.
– Jeg tror dette har med flere ting å gjøre. Blant annet at skolene her nede gir elever et godt tilbud. Ellers spiller nok det gode klimaet vårt inn på nordmenns reiselyst. Men den viktigste årsaken er nok at det er gode tider i Norge. De aller fleste familiene har en voksen med jobb enten i Norge eller i tilknytning til Norge. De pendler til Spania og familien sin. Mange jobber i Nordsjøen, er sjøfolk, flyvere eller så har de muligheten til å utføre jobben sin via internett fra Spania, sier Signy Munkeby.

Her finner du hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringslivet på Costa Blanca

Lenger nord på kysten tror rektor Lithell at de samme årsakene ligger til grunn også for nordmenns tilflytning til Alfaz del Pi-området.
– Her oppe har vi også en annen faktor. Vi har mange som jobber ved norske institusjoner og derfor trenger skoleplass til barna. Men vi har også opplevd de siste årene at flere og flere nordmenn som gikk i spansk skole bytter over til oss. De synes ikke den spanske skolen er bra. Den er for støyete og stor, sier Lithell.

Og de som tror at Den Norske Skolen i Rojales har elever fra det store norske miljøet i Torrevieja, må tro om igjen. Det er ikke tilfellet.
– Nei, vi har ikke mange elever som bor i Torrevieja. Våre elever kommer stort sett fra Rojales og nabokommunene som for eksempel Guardamar og Benijofar.
I år hadde vi kun 15–20 ledige skoleplasser i grunnskolen. Noe som betyr at over 80 elever skal bo videre her. Folk tilbringer lengre tid her enn før. Familiene blir ikke bare ett år og så drar de hjem til Norge igjen, sier Munkeby.