Nordmenn ble nektet helsetrygdkort i Spania

Spanske og norske myndigheter ble ikke enige om hvem som skulle utstede helsetrygdkortene. Det rammet nordmenn i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 17. mars 2010 22:21

LA MARINA

Den siste tiden har nordmenn, bosatt i Spania, ikke lenger fått utstedt Helsetrygdekort fra spanske myndigheter. Og Norge vil i hvert fall ikke gi ut et slikt kort til utflyttede nordmenn. Hva gjør man da? Rolf Solheim fra La Marina tok kontakt med Vikingposten, og norske myndigheter.

Les også: – Staten driver simpelt tyveri

– For et par uker siden kunne noen venner av oss fortelle at de var i Elche for få sitt E-111 kort, uten å lykkes. De fikk derimot beskjed om at det nå var Norge som skulle utstede disse kortene. Senere har flere kjente opplevd det samme – også i Orihuela, sier Rolf Solheim til Vikingposten.

NAV Utland kunne fortelle Solheim at det stemte. Spanske- og norske myndigheter hadde ”problemer” med kommunikasjonen – igjen.

– Det stemmer at det for tiden ikke er mulig å få Helsetrygdkort. Dette skyldes en misforståelse i forbindelse med innføringen av en ny EU-forordning nå 01.03.2010. Denne forordningen er ikke en del av EØS-avtalen ennå, og gjelder følgelig ikke for norske borgere. Beklageligvis har ikke det gått tydelig frem av orienteringene som de lokale kontorer har fått. Det arbeides med saken på departementsnivå i Norge for å få ordnet opp, svarte Else-Margrethe Nielsen fra NAV Servicekontor i Alicante.

Les også: Endrer skatten på pensjonsutbetalingene

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) tok affære da de ble klar over skandalen.
De fikk kjennskap til at norske pensjonister bosatt i Spania hadde fått problemer med å få utstedt Europeisk helsetrygdkort. Derfor tok norske myndigheter kontakt med spanske myndigheter, slik at norske pensjonister fortsatt skal kunne få helsetrygdkortet hos spanske myndigheter.

– Spanske myndigheter har forsikret HELFO om at de lokale trygdkontorene skal kjenne til dette, og at det vil gå ut ytterligere påminnelse om dette, forteller Nina K. Paulsrud, fungerende direktør for juridisk avdeling ved HELFOs hovedkontor i Tønsberg.

Mer informasjon på: www.helfo.no