Nordmann kastes ut av Den Norske Klubben Costa Blanca

Flere blir anmeldt for beskyldninger om klubbhuset i Alfaz.

Spaniaavisen

Publisert 27. november 2014 10:21

ALFAZ DEL PI

Styret i Den Norske Klubben Costa Blanca inviterte sine medlemmer til informasjonsmøte denne uken for å komme til bunns i beskyldningene samt å stoppe en rykteflommen rundt klubbens nye klubbhus.

Den Norske Klubben Costa Blanca har gjennom reportasjer i den lokale tv-stasjonen 7DiasAlfaz samt artikkel i El Pais blitt beskyldt for å ha betalt 300.000 euro for mye for sitt nye klubbhus, samt å unnlate og informere sine medlemmer om konsesjonsavtalen med kommunen.

Sentral i medieomtalene er nordmannen Arne Tollefsen bosatt i området som senere har anmeldt bystyret i Alfaz del Pi og styret i Den Norske Klubben Costa Blanca for misledende informasjon til klubbens medlemmer.

Styreleder Bjørg Svedbergh orienterte medlemmene om situasjonen. Tilstede på informasjonsmøtet var også klubbens advokat Benito Seaz og arkitekt Juan Manuel Calleja som fortalte om konsesjonen på tomten, godkjenninger av byggeprosjektet og anbudsrunden.

Alle trenger venner – gjør som over 11.000 andre, bli venn av Spaniaavisen og Vikingposten på Facebook

En politimann var også tilstede under hele møte på grunn av trusler i det offentlige rom. Alle medlemmene hadde fått utlevert en redegjørelse fra klubbens advokat om konsesjonsavtalen.

Svedbergh sier at priser og alternativer til hvor det nye klubbhuset kunne ligge, ble lagt fram på allmannamøte tidlig i planlegginsprosessen. Hun sier valget falt på å bygge et eget klubbhus og takke ja til tilbudet fra kommunen, som var det billigste alternativet og som også ga klubben flere kvadratmeter.

– Fra avgjørelsen ble tatt om å bygge på kommunens tomt har det vært helt klart at kommunen tilbød en konsesjonsavtale som alle medlemmene har blitt informert om fra tidlig i prosessen og gjennom hele byggeperioden. Konsesjonsavtalen vi har inngått med komunen er for 25 år av gangen med rett til fornyelse. Den norske skole Costa Blanca inngikk samme avtale for 32 år siden og det samme har også kirken Sant Olav i Albir gjort, sier Svedbergh.

Klubbens advokat Benito Seaz svarte på spørsmål fra salen hvor det blant annet ble spurt om klubben har mulighet til å kjøpe tomten.
– I 2013 kom det en ny lovendring som gjør det mulig å kjøpe tomten selv om man har inngått en konsesjonsavtale. Det er da markedverdien som bestemmer prisen på tomten. Med tanke på dagens markedskrefter så tilsier det at prisen ikke vil stige i forhold til dagens verdi, sier advokat Benito Seaz.

Skal du ha noe utført? Her finner du en oversikt over næringsdrivende på Costa Blanca

Klubbens arkitekt Juan Manuel Calleja deltok på informasjonsmøte på grunn av beskyldninger om at klubben har betalt for mye for klubbhuset og for å orientere om kostnadene. Arkitekten gikk nøye gjennom byggekostnadene fra oppstart til ferdigstillelse, samt detaljer og priser på anbud som har blitt vurdert.

– Det har vært en anmeldelse basert på en annens arkitekts rapport. Den inneholdt mye feil og jeg har tatt det opp med arkitekten og bedt vedkommende om å rette opp feilene. Arkitekten har ikke bedt om dokumentasjon før han skrev rapporten. Disse reglene er ikke fulgt og Arkitektforeningen undersøker nå saken og vurderer nå sivil sak eller straffesak mot arkitekten, sier Juan Manuel Calleja.

De totale kostnadene for klubbhuset beløper seg til 856.041 euro, inkludert blant annet utgifter til arkitekt, teknisk arkitekt, juridisk bistand og IVA på 21 prosent. Selve byggeskostnadene er 650.134 euro. Bygget er forsikret for 959.955 euro.

– Det er umulig å bygge for prisen som nå har blitt antydet og som er nærmere 300.000 euro lavere. Under byggeprosessen ble det tatt foto på hver eneste befaring både av meg og byggeleder, samt scanning av protekoller under hele byggeprosessen. Dette kan revideres av andre arkitekter og er en bekreftelse på at klubben har betalt kun for de arbeidene som er utført. Jeg er overbevist om at byggearbeidene ble utført til lavest mulig kostnad, er grundige, kontollert og fulgt opp. Det ligger en politisk hensikt bak den andre rapporten og vi vurderer nå eventuelle søksmål for ærekrenkelse, sier arkitekt Juan Manuel Calleja.

Styreleder Bjørg Svedbergh avsluttet informasjonsmøte og orienterte om styrets videre strategi.
– Klubben, ved styret, vil utforme en anmeldelse mot nordmannen Arne Tollefsen, den spanske lokale tv-stasjonen 7DiasAlfaz i Alfaz del Pi ved Ángel Saz Planelles og arkitekten Perito Judicial. Styret vil også sende en anmodning til ledelsen i PP Valencia og Madrid om at de tar avstand fra en lokal PP representants bruk av en privat klubb i valgkampen. Klubben vil be om at Konsulatet i Benidorm og ambassaden i Madrid om å videresende dette brevet på vegne av medlemmene og styret, sier Svedbergh.

Svedbergh sier at styret har blitt anmodet av flere medlemmer om at klubben åpner en ekskluderingssak mot medlem 10605 Arne Tollefsen. 
– Dette vil bli gjort omgående og han vil bli meddelt dette per post. Styret har videre besluttet at Tollefsen fra dette tidspunkt og frem til saken mot han er ferdigbehandlet og konklusjon foreligger, er suspendert fra klubben og har fra nå av ikke adgang til klubbens lokaler, sier Svedberg.

Hele denne saken kan du lese i denne ukens utgave av Vikingposten. Den kan du laste ned gratis her fra klokken 15.00