Nøden blir større i Alfaz del Pi

I fjor hadde sosialsenteret i Alfaz 71 tilfeller der de måtte yte nødhjelp. I år venter sosialbyråd Gunilla H. Norèn flere tilfeller.

Spaniaavisen

Publisert 31. januar 2013 07:33

ALFAZ DEL PI

De fleste som søker hjelp er opprinnelig ikke fra Spania, men fra Sør-Amerika, Øst-Europa eller Nord-Afrika. Spanjolene har glimret med sitt fravær på sosialsenteret – i hvert fall frem til nå.

– Spanjolene er et stolt folk. De synes nok det er litt nedverdigende eller skummelt å komme hit. Dessuten vet de ikke hva de har rett på av hjelp. Situasjonen for folk i Norge er annerledes. Der vet folk at de har rett på hjelp hvis de kommer i økonomisk nød. Det er ikke flaut i det hele tatt å oppsøke NAV i Norge i det hele tatt, sier sosialbyråd Gunilla H. Norèn til Vikingposten.

Bli venn av Vikingposten og Spaniaavisen på Facebook

Norèn forteller at kommunen venter enda flere klienter inneværende år enn det de hadde i 2012. Derfor tar de imot all støtte fra blant andre nordmenn med stor takk.

– Hvis noen har noe å bidra med til trengende i kommunen vår må de komme til oss. Dette på grunn av at vi koordinerer hjelpen ut til de som virkelig trenger det. I tillegg, og dette er det viktigste, er målet vårt at de trengende så fort som mulig skal komme seg på rett kjøl igjen, og klare seg selv.

– Derfor har vi egne hjelpeprogrammer vi bruker. Det vi aller helst skulle gitt trengende er jobb. For oss er det viktig å aktivisere folk slik at de ikke blir passive mottakere av hjelp. Man vil ikke at folk skal komme inn i en ond sirkel. Vi gir familier hjelp i tre måneder, så må de vente noen måneder før de igjen får hjelp i tre måneder. Dette gjør vi for å fordele hjelpen til flest mulig familier. Når en familie har pause fra et hjelpeprogram, er det en annen familie som mottar hjelpen, sier Gunilla H. Norèn.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en oversikt over næringsdrivende på Costa Blanca

Et eksempel er hvis kommunen ikke kan hjelpe til med å skaffe folk jobb på grunn av det pressede arbeidsmarkedet, så sender de folk på kurs. Blant annet i regi av den norske Frivilligsentralen. De bidrar blant annet med gratis norskkurs.

Men på grunn av mindre økonomisk støtte fra både region og stat trenger Alfaz del Pi kommune all den støtten de kan få fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner. Både økonomisk og andre ting som klær og liknende.

Forrige uke var Gunilla på Alfaz del Sol for å informere nordmenn om situasjonen i kommunen. Og for å informere om hvordan folk kan hjelpe trengende i kommune.

– Jeg bruker Marit Gjelsten på Alfaz del Sol masse. Vi kan sende trengende til henne, eller spør henne om hun kan fremskaffe hjelp. Marit er rask og forstår hva vi holder på med. Marit er en god støtte for kommunen og har hjulpet i mange tilfeller. Ja, Marit er bare fantastisk, skryter Norèn.

– Det er ikke jeg som skal ha rosen. Det er hele nettverket vårt her på Alfaz del Sol. Uten alle de fantastiske folkene rundt oss ville ikke vi kunne klart dette, sier en beskjeden Marit Gjelsten.