Ni av ti spanjoler mener Spania er korrupt

Har ikke tro på eget land. 

Spaniaavisen

Publisert 19. juni 2013 19:41

MADRID

Ifølge Real Instituto Elcano (BRIE) mener nesten 90 prosent av spanjolene at deres eget land er korrupt. 75 prosent av spanjolene mener landets image overfor andre land i verden ikke har blitt bedre de siste månedene.

Det er spesielt politikerne, både lokalt, regionalt og nasjonalt, som får gjennomgå i undersøkelsen. Folk har ennå ikke tro på at landet kan friskmeldes fra all korrupsjon som er blitt avslørt de siste årene.

Direktøren i BRIE sier at den oppfatningen et lands egne statsborgere har av landet er veldig likt det andre lands innbygger har av deres land. Det vil si at de aller fleste andre land i verden mener at Spania er et land med mye korrupsjon.

Av undersøkelsen går det også frem at spanjolene mener at krisehjelpe fra EU ikke er bra. Hele 51,4 prosent mener hjelpen for liten, 33,8 prosent synes EU ikke hjelper dem i det hele tatt, mens kun 8,6 prosent sier EU hjelper Spania bra og 2,6 prosent sier EU bidrar mye.