Nettbrett hjelper nordmann med kommunikasjonsproblemer

Lions Club i Norge tar regningen.

Spaniaavisen

Publisert 9. oktober 2014 05:34

ALFAZ DEL PI

Etter initiativ fra en frivillig sponser Lions Club Tromsø nettbrett til en nordmann som oppholder seg på en spansk institusjon på Costa Blanca.

Nordmenn som oppholder seg på spanske institusjoner har ofte behov for å ha kontakt med den norske kulturen og ikke minst kommunisere med andre nordmenn. Frivilligsentralen på Costa Blanca nord har tilknyttet seg mange frivillige som benytter tiden blant annet til å besøke nordmenn på de spanske institusjonene.

Frivillige Hilkka Krane møtte under et besøk en nordmann som hadde vanskelig med å kommunisere på grunn av taleproblemer. Hun forsøkte ved hjelp av tegninger og skriftlig kommunikasjon å få kontakt med vedkommende. Og det fungerte. Det satte henne på ideen om benytte nettbrett som kommunikasjonsmiddel. Hun kontaktet Lions Club Tromsø og spurte om de var villige til å sponse. Det ville de og denne uken overleveres nettbrettet til nordmannen.

– Det er flott at våre frivillige gjør slike initiativ. Vi er et team som jobber sammen for å hjelpe og vi gjør så godt vi kan. Dette er en god løsning for denne nordmannen, men også kanskje for flere. En av våre frivillige skal sørge for opplæringen å tilrettelegge bruken etter vedkommendes behov, sier daglig leder for Frivilligsentralen, Teresa Hundseth, til Vikingposten. 

Frivilligsentralen på Costa Blanca nord ble etablert for fem år siden og er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i regionen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Målet for det frivillige arbeidet er å heve livskvaliteten for mennesker i nærområdet.