Nekter drosjeiere å øke takstene

Tar godt betalt fra før.

Spaniaavisen

Publisert 28. januar 2014 09:13

BENIDORM

Kommunestyret i Benidorm vil ikke tillate byens drosjeiere å øke prisene i 2014.

En undersøkelse gjennomført av forbrukerforeningen FACUA i juli i fjor viser at drosjeprisene i Benidorm er i gjennomsnitt 11,25 prosent dyrere enn i andre byer med en variasjon på mellom 22,9 og 0,32 prosent avhengig av type kjørerute. Undersøkelsen ble gjennomfort i 45 byer og provinsielle hovedsteder.

Drosjeforeningen har forespurt kommunen om å øke takstene hovedsakelig for å kompensere økte transportavgifter. Det er spesielt natt- og helgetakstene foreningen ønsker skal øke. 

Foreningen fikk avslag fra kommunen som viser til at takstene allerede er for høye og presiserer at bransjen har fått kompensasjon før økte avgifter.